Fysiska mynt eller tackor för investering – så väljer du

Att investera i mynt eller silver- och guldtackor är något som många investerare funderar över. Det finns likheter mellan de båda men också en del viktiga skillnader.

Det första som är viktigt när du köper är varumärket bakom produkten. Det finns några institutioner som ger ut investeringsprodukter som är kända över hela världen. Royal Canadian Mint i Kanada, US Mint i USA är två kända. South African Mint som ligger bakom Krugerand-mynten är en annan. Vill du köpa från en annan leverantör är det fritt fram, men du måste själv ta reda på kvaliteten på produkten. Att köpa ett etablerat varumärke har andra fördelar också som vi kommer in på nedan.

Härnäst behöver du veta vilken renhet guldet eller silver har och vilken viktenhet den har. Renheten stämplas på produkten och rent guld (24 karat) är 0,9999 eller 0,999. Lägre än så har inte investeringsguld. Andra myntprodukter kan dock ha lägre renhet och är blandade med andra metaller för att de ska tåla lite mer ner till renhet 0.900. Troy Ounce (Oz) är det vanligaste viktmåttet på råvarorna guld och silver och det blir därför vanligt att även mynten anges i denna enhet, men det finns även en del mynt som anges i gram. Tackor är främst gjutna i jämna gram (1000g, 500g, 250g, 100g, 50g, 20g, 10g, 5g, 3g och 1g) även det även förekommer oz även här.

Hur köper jag så billigt som möjligt
När du köper guld och silver för investering vill du ju att det ska vara så billigt som möjligt, dvs så nära råvarupriset som möjligt, men det finns mer att tänka på. Det finns små skillnader mellan olika försäljare, men som tumregel kan man säga att ju fler gram du köper, ju mindre tar säljaren i påslag per gram. D.v.s. en stor guldtacka gör att du får betala ett visst påslag, medan om du köper motsvarande vikt i flera guldmynt, får du betala ett högre procentuell påslag till säljaren. Köper du dessutom en produkt som är från ett känt varumärke kan du få betala lite extra, men de pengarna får du ofta tillbaka när du säljer och ett känt varumärke gör också det lättare att sälja av produkten i framtiden. Påslaget brukar vara lite lägre för guldprodukter än för silver.

Som investerare vill du ha flexibilitet att sälja när du vill. Det är ofta lika lätt att sälja en guldtacka som ett guldmynt, men om du har flera mynt är det lättare att sälja av halva investeringen. Men som vi nämner ovan så måste du ta hänsyn till påslaget när du köper, då det innebär att guldpriset behöver stiga mer för att du ska få avkastning på investering.