Hela den amerikanska skalan för myntkvalitet

Hittat en en massa förkortningar när du ska köpa amerikanska mynt på nätet? Det finns en mätskala som berättar om myntets skick, vilket i sin tur påverkar värdet för samlare. Vi reder ut begreppen. I USA finns flera graderingsskalor från olika institut, men den officiella ANA-skalan används av många och syns lite här och där. Köper du mynt från utlandet exempelvis på ebay kommer du garanterat i kontakt med den. I korthet delar man upp det på samma sätt som de flesta andra länder, i ocirkulerade och cirkulerade mynt, där de ocirkulerade givetvis är finast.

Nedan hittar du vårt försök till att översätta skalan till svenska, men viktigast är kanske att du förstår var på skalan ett mynt du hittat beteckning för befinner sig. Läs gärna med direkt hos American Numusmatic Association, på deras minst sagt kaxiga domän money.org.

Ocirkulerade mynt (Mint State)

MS-70 – Det perfekta myntet. Har mycket attraktiv skärpa och originallyster av högsta kvalitet för sin ålder. Inga kontaktmärken syns under förstoring. Det finns absolut inga defekter. Kopparmynt måste vara ljusa med full originalfärg och glans.
MS-69 – Måste ha en mycket attraktiv skärpa och full originalglans för sin ålder, med högst två små kontaktmärken eller brister. Inga repor eller gnuggmärken. Kopparmynt måste vara ljusa med full originalfärg och glans.
MS-68 – Attraktiv skärpa och full original glans för sin ålder, med högst fyra ljusspridda kontaktmärken eller brister. Inga repor eller gnuggmärken syns. Exceptionellt iögonfallande uttryck. Kopparmynt måste ha glänsande originalfärg.
MS-67 – Har full originalglans och skärpa för sin ålder. Kan ha tre eller fyra mycket små kontaktmärken och ett mer märkbart men inte förringande märke. På jämförbara mynt kan en eller två små, enstaka hårstreck visas under förstoring, eller så kan en eller två delvis dolda slitningar eller brister vara närvarande. Exceptionellt iögonfallande uttryck. Kopparmynt måste ha glänsande originalfärg.
MS-66 – Måste ha högre än genomsnittet av skärpa och full myntglans, med högst två eller tre mindre men märkbara kontaktmärken. Några mycket ljusa repor kan visas under förstoring, eller ett eller två ljusa grnuggmärken på frostade ytor eller i fältet. Uttrycket måste vara över genomsnittet och mycket bra skick för sin ålder. Kopparmynt visar full original eller lätt tonad färg.
MS-65 – Visar en attraktiv hög kvalitet på lyster och skärpa för sin ålder. Några små spridda kontaktmärken, eller två större märken kan finnas, och en eller två små fläckar av repor kan visas under förstoring. Märkbara ljusa gnuggmärken kan visas på designens höga punkter. Den övergripande kvaliteten är över genomsnittet och det övergripande uttrycket är mycket behaglig. Kopparmynt har full lyster med original eller mörkare färg efter behov.
MS-64 – Har minst genomsnittlig glans och skärpa för typen. Flera små kontaktmärken i grupper samt ett eller två måttligt tunga märken kan finnas. En eller två repor kan visas under låg förstoring. Märkbara ljusspetsmärken eller fel kan ses inom designen eller i fältet. Attraktiv övergripande kvalitet med ett behagligt uttryck. Kopparmynt kan vara något färgade. Färg bör vara lämplig för ålder.
MS-63 – Glans kan vara något nedsatt. Många små kontaktmärken och några spridda tunga märken kan ses. Små repor är synliga utan förstoring. Flera nedbrytande gnuggmärken eller defekter kan förekomma i hela designen eller i fälten. Den allmänna kvaliteten är ungefär i genomsnitt, men totalt sett är myntet ganska attraktivt. Kopparmynt kan vara mörkare eller färgade. Färg bör vara lämplig för ålder.
MS-62 – En nedsatt eller dålig glans kan vara uppenbar. Kluster av små märken kan finnas närvarande genom några få stora märken eller snitt i främsta fokusområden. Repor kan vara mycket märkbara. Stora oattraktiva gnuggmärken kan ses på stora delar. Skräpan, fälgen och planchetkvaliteten kan vara märkbart under genomsnittet. Övergripande uttryck är i allmänhet godtagbara. Kopparmynt kommer att visa en minskad färg och ton.
MS-61 – Glans kan minskas eller märkas nedsatt, och ytan har kluster av små kontaktmärken genomgående. Repor kan vara mycket märkbara. Gnuggmärken kan visas som oattraktiva lappar på stora områden. Små fälgar, slående eller planchetsfel kan visa sig, och kvaliteten kan vara märkbar dålig. Uttryck är något oattraktiv. Kopparstycken är i allmänhet tråkiga, mörka och eventuellt fläckiga.
MS-60 – Oattraktiv, tråkig eller rengjord glans kan markera detta mynt. Det kan finnas många stora förnedrande kontaktmärken eller skador och fläckar, men absolut inget spår av cikulerat slitage. Det kan finnas en kraftig koncentration av repor, eller oattraktiva stora områden med gnuggmärken. Uttrycket är mycket dåligt. Kopparmynt kan vara mörka, tråkiga och fläckiga.

Cirkulerade mynt

AU-58 – ( Very Choice About Uncirculated ) – Spår av slitage kan ses på en eller flera av designens höjdpunkter. Inga större försvagande kontaktmärken kommer att finnas och myntet kommer att ha attraktivt uttryck och nästan full lyster, ofta med en högre klass.
AU-55 – ( Choice About Uncirculated ) – Endast små slitspår syns på myntets högsta punkter.
AU-50 – ( About Uncirculated ) – Med spår av slitage på nästan alla de högsta områdena. Åtminstone hälften av den ursprungliga glansen finns.
EF-45 – ( Choice Extremely Fine ) – Med lätt total slitage på myntets högsta toppar. Alla designdetaljer är väldigt skarpa. Orginalglans ses vanligtvis endast i skyddade områden på myntets yta.
EF-40 – ( Extremely fine ) – Med endast svagt slitage men mer omfattande än föregående, fortfarande med utmärkt total skärpa. Spår av orginalglans kan fortfarande visas.
VF-30 – ( About Very Fine ) – Med lätt jämn slitage på ytan; designdetaljer på de högsta punkterna lätt slitna, men med alla bokstäver och viktiga funktioner skarpa.
VF-20 – ( Very fine ) – Som med VF-30 men med måttligt slitage på de högre ytfunktionerna.
F-12 – ( Fine ) – måttligt till betydligt jämnt slitage. Hela designen är fet. All bokstäver, inklusive ordet ”LIBERTY” (på mynt med den här funktionen på sköld eller pannband), synliga, men med viss svaghet.
VG-8 – ( Very good ) – Väl sliten. Stora mönster är synliga, men med svaghet i områden. Liberty Head, krans och andra viktiga funktioner synliga i dispositionsform utan mittdetalj.
G-4 – ( Good ) – Kraftigt sliten. Stora mönster är synliga, men med svaghet i områden. Liberty Head, krans och andra viktiga funktioner, i förekommande fall, synliga i dispositionsform utan mittdetalj.
AG-3 – ( About good ) – Mycket starkt slitna med delar av bokstäver, datum och bilder som slits släta. Datumet är knappt läsbart.
De exakta beskrivningarna av cirkulerade mynt varierar från en myntserie till en annan, så den föregående kommentaren är av allmän karaktär. Det är viktigt att hänvisa till rätt avsnitt i den officiella ANA-betygsstandard för USA: s mynttext när du betygsätter något mynt.

Icke-standardiserade myntgrader

Även om de inte erkänns av ANA-graderingssystemet för USA: s mynt, används begrepp som AU-53, VF-35, VF-25, F-15 och G-6 av vissa graderingsstjänster och återförsäljare. Vissa återförsäljare använder också förkortningen XF (istället för EF ) för att beteckna mynt i extra fint skick. Dessutom tillämpas ibland tre andra icke-standardkvaliteter på mynt som klassificerar under AG-3:
FR-2 – ( Fair ) – Extremt sliten. De mesta av myntets yta kan vara slät. Datumet kanske inte är läsbart. Visar eventuellt lätt till måttlig skada.
P-1 – ( Poor ) – Knappast igenkännbar. Har skadats avsevärt.
B-0 – ( Bad ) – Oigenkännlig och / eller allvarligt skadad och inte kan klassificeras.

PQ eller ”+” kan också inkluderas av en klassificering som anser att ett mynt är bättre än minimikraven, men inte uppfyller kriterierna för nästa högre betyg (till exempel MS-63 PQ eller MS-63 + ). Ett intervall kan också ges (till exempel VF-EF ).