3 sorters värden på dina mynt

Att priset varierar på guld- och silvermynt är uppenbart, men varför är inte helt kristallklart för nybörjaren.

I stort sett pratar man om 3 olika värden på ett mynt.

Nominellt värde: Detta är värdet som är stämplat på myntet. En del mynt är fortfarande gångbara som valuta i det land som de präglas i. Det populära investeringsmyntet Maple leaf från Kanada har exempelvis det nominella värdet 50 kanadensiska dollar. Detta belopp är givetvis väldigt mycket lägre än värdet på guldet i myntet så att använda det är ren kapitalförstöring. Men mottagaren kan skratta sig lycklig.

Samlarvärde (numismatiska värde): ofta minst värdet på själva metallen i myntet, men sen också ett värde baserat på efterfrågan, skicket på myntet och antalet i omlopp.

Metallvärde (eller skrotvärde): det värde som du får för om du säljer myntet för dess metall så det kan smältas ner och göras till nya guld- och silverprodukter. Detta avgörs i hög grad av det aktuella marknadspriset på metallen. Silver och koppar användes i hög grad i de mynt som vi använt i Sverige och vid flera tillfällen har metallvärdet ökat så mycket i värde att det överstigit myntets nominella värde dvs, det var en minusaffär att använda det. Det resulterade i att ädelmetaller späddes ut av andra metaller i efterkommande utgåvor av mynten.